ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

              คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนจีน ตำบลจันดี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามประกาศแนบ

                  

                 

Leave a Reply

Your email address will not be published.