ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.