ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.