ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club

กรมอนามัย ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็ก และเยาวชน เป็นช่องทางสื่อสารกับเด็กรุ่นใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษาที่ถูกต้อง และแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว โดย TEEN CLUB จะเป็นศูนย์กลางความรู้ต่าง ๆ โดยน้อง ๆ สามารถแอดไลน์ TEEN CLUB ได้ที่ Line ID : @teen_club

Leave a Reply

Your email address will not be published.