สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอน ข้าราชการไปดำรงตำแหน่งว่าง รายละเอียดตามตำแหน่งแนบท้ายนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.