ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร

Leave a Reply

Your email address will not be published.