ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลหัวไทร

Leave a Reply

Your email address will not be published.