สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราข

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราข

Leave a Reply

Your email address will not be published.