ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชะอวด จำนวน 2 อัตรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.