ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ได้มีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
สนใจสอบถามได้ที่ 075 – 343409 ต่อ 225

Leave a Reply

Your email address will not be published.