ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.