กิจกรรมเชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยกระดับสู่เมืองสุขภาพดี วันที่ 23 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมรับรางวัล ได้แก่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านการรับรองระดับทองและเทศบาลเมืองปากพูน ผ่านการรับรองระดับเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.