ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.