ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนาวหวาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.