ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากจัง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.