ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.