ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา โรงพยาบาลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.