ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในวัยแรงงาน

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังพิษตะกั่วในวัยแรงงาน และการคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ สาธารณสุขอำเภอช้างกลาง สาธารณสุขอำเภอท่าศาลา และสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.