ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านโคกบก สสอ.ทุ่งสง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านทางข้าม สสอ.ทุ่งสง และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา รพ.สต.บ้านทุ่งควาย สสอ.ทุ่งสง

Leave a Reply

Your email address will not be published.