ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.