ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.