ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารเพื่อใช้สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในการพัฒนาคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 364 ตารางเมตร ที่ รพ.สต.บ้านบางจาก ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน 4 ลิ้นชัก จำนวน 200 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สนใจแสดงความคิดเห็น ส่งมาที่ EMAIL : ssjmanagement@nakhonsihealth.org

Read more