ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.