ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published.