สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอประชาสัมพันธ์หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ …ขอแจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับเพิ่มเติม)

  1. ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานบริการ
  2. ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  3. ค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียดสามารถ Download  เอกสารได้ตามนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.