การประชุมแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดนครศรีฯ ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 1 มี.ค. 65

เอกสารประกอบการประชุม Zoom Meeting 1 มี.ค. 65

Read more