ขอเชิญชวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและประชาชนทั่วไป ติดตามรายการไลฟ์สดองค์ประธานทรงพระกรุณาธิคุณไลฟ์สดเปิดตัว Facebook Fanpage เริ่มออกอากาศวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 18.00 น

ขอเชิญชวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและประชาชนทั่วไป ร่วมติดตามรายการไลฟ์สด โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2563 และองค์ประธานทรงพระกรุณาธิคุณไลฟ์สดเปิดตัว Facebook Fanpage ในเวลา 18.00 น และสามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของโครงการรวมทั้งผลการดำเนินงานของจังหวัดและชมรมต่างๆทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องใน Fanpage ดังกล่าว>>>>> https://www.facebook.com/TOBENUMBERONECHANNEL/

และหน่วยงานไหน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีกิจกรรม To Be Number One สามารถส่งภาพกิจกรรมและรายละเอียด มาที่ สำนักงานสาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ID Line >>nakhontobe หรือAdd Line ตาม QR Code ด้านล่าง เพื่อจะได้ นำข้อมูลกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพจของจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่งรายงานกิจกรรมไปยังส่วนกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *