วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทางสำนักงานสาสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ร่วมกับพื้นที่ ได้มีการทำงานตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เพราะระวัง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงาน To Be Number One ยาเสพติดบุหรี่และสุรา ได้มีการดำเนินงานในการตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ 2560 ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอลานสกา อำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง เพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจเตือนและบังคับใช้กฏหมายในช่วงวันพระใหญ่คือวันวิสาขบูชาซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสำนักงานสาสุขอำเภอเมือง สำนักงานสาสุขอำเภอลานสกา สำนักงานสาสุขอำเภอช้างกลาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง รวมทั้งสำนักงานตำรวจภูธรอำเภอลานสกา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย

ภาพกิจกรรมhttps://drive.google.com/open?id=18_tNzczC7fSK5VpvDlj966ubGGXEn-zE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *