วันที่ 6 มีนาคม 2563 ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมฯ, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน เลขานุการสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย จัดกิจกรรม”ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่” ณ รพ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมฯ, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน เลขานุการสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย จัดกิจกรรม”ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่” ณ รพ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช โดยมี น.พ.พลลภัตม์ เสถียร รักษาการ ผอ.รพ. ลานสกา , น.พ.ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ปธ. ภาคีสัมพันธ์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ ลาวัณย์ โชติพันธุ์ หัวหน้าพยาบาล รพ.ลานสกา นำ อสม.และพยาบาล เข้าร่วมกิจกรรม พร้อม เปิดตัวศิลปินจิตอาสาของชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย พิทยา ชูช่วย เจ้าของค่ายเพลงColour Room และ เค สไมล์ด๊อก ค่ายTMG พร้อมทำกิจกรรมปลอดบุหรี่ร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *