วันที่6-7มีนาคม2563 ชมรม​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร​ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทางด้านกีฬา​ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล​ 5​ คน​ศึกษานารีคัพ ครั้งที่2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *