ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อย.ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วันที่14 พ.ค 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *