วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทางสำนักงานสาสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ร่วมกับพื้นที่ ได้มีการทำงานตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เพราะระวัง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงาน To Be Number One ยาเสพติดบุหรี่และสุรา ได้มีการดำเนินงานในการตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ 2560 ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง

Read more

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมฯ, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน เลขานุการสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย จัดกิจกรรม”ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่” ณ รพ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ นำโดย ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปธ.ชมรมฯ, พ.อ.หญิง บัวบุษบา ยุคลอดิศัย เลขาฯ และ เอกชัย บุญยืน เลขานุการสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย จัดกิจกรรม”ขับเคลื่อนสังคมไทยปลอดบุหรี่” ณ รพ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช โดยมี น.พ.พลลภัตม์

Read more