ประชุมขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ประชุมขับเคลื่อนTO BE NUMBER ONE อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อย.ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วันที่14 พ.ค 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more