ขอเชิญชวนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและประชาชนทั่วไป ติดตามรายการไลฟ์สดองค์ประธานทรงพระกรุณาธิคุณไลฟ์สดเปิดตัว Facebook Fanpage เริ่มออกอากาศวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 18.00 น

Read more

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทางสำนักงานสาสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช ร่วมกับพื้นที่ ได้มีการทำงานตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เพราะระวัง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในวันพระใหญ่ วันวิสาขบูชา

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงาน To Be Number One ยาเสพติดบุหรี่และสุรา ได้มีการดำเนินงานในการตรวจเตือนประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ 2560 ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง

Read more

เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคใต้ประจำปี 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER

Read more