การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน บูรณาการ กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันนี้ 25 ธ.ค 2562 ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบหมายให้ รอง ผวจ.นายสมพงษ์ มากมณี เป็นประธานเปิดงาน การขับเคลื่อนชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน บูรณาการ กองทุนแม่ของแผ่นดินจัดโดย พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวรวค์ แสงเมือง)

Read more

ชมรม​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล​สร้างจิตอาสาทำความสะอาดวัดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

วันที่​ ๖​ ธันวาคม​ 2652 ชมรม​ TO​ BE​ NUMBER​ ONE​ โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล​นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาลและคณะครู นำนักเรียนสร้างจิตอาสาทำความสะอาดวัดและปลูกต้นไม้เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ

Read more

แบบตอบรับเข้าประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563

แบบตอบรับเข้าประกวดผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เอกสารแนบ

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

วันที่ 9ธันวาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล นำโดยท่านผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมห้องศูนย์เพื่อนใจ พัฒนาศักยภาพสมาชิกและพัฒนา EQ การส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยจัดไว้ในตารางสอนทุกวันจันทร์

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ประชุมคณะทำงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมย่อย.ฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วันที่14 พ.ค 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more