รายละเอียด VDO Conference
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564


Topic Detail
หน่วยงานผู้จัด :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
หัวข้อการประชุม :**ยกเลิก** ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
ประธานการประชุม :รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
สถานที่ประชุม :ห้องประชุม2
วันที่ใช้งาน :21 กรกฎาคม 2564
ช่วงเวลา :13:30:00 น. - 16:30:00 น.
จำนวน Sites (ส่วนภูมิภาค) :77
RoomNumber :##1001
E-Mail ผู้ประสานงาน : ,
ให้บันทึกภาพและเสียงการประชุม :ไม่อนุญาตให้บันทึก
ให้เผยแพร่ไฟล์บันทึก ในเว็บไซต์ conf :ไม่อนุญาตให้เผยแพร่
หมายเหตุ: "สอบถามรายละเอียด คุณณัฐพร 02-590-1207 "
วันที่จอง :24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:32:22 น.
ข้อมูลจาก : e-Conference (MOPH)