ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ

เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตร.ม. ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ จำนวน 1 หลัง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-343409 ต่อ 255 หรือที่ เว็บไซต์ https://www.nakhonsihealth.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *