ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 625 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *