รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และบุคคลที่ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกรุณาศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ ชัดเจน ดังรายละเอียด

Leave a Reply

Your email address will not be published.