รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ รพ.ร่อนพิบูลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *