แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อการย้าย การโอน ไปดำรงตำแหน่งนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 อัตรารายละเอียดตามประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *