ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.