ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผอ.รพสต.(จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 ตำแหน่ง รายละเอียดตามประกาศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *