รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศ

figure class=”wp-block-image”> figure class=”wp-block-image”>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *