ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิาชีพปฏิบัติการรายละเอียดตามประกาศที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *