ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพิปูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *