ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลพิปูน

Leave a Reply

Your email address will not be published.