ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *