ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลท่าศาลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *