ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเป็นห้องตรวจคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published.